Ao Trang Press

HOAI NAM Ao Trang Calendar - Viet Face Interview

The Making of Áo Trắng 2017 Calendar by Hoài Nam ft Tăng Thanh Hà

Áo Trắng 2014 Calendar - Rừng Xưa - by Hoài Nam ft. Tăng Thanh Hà

Ao Trang 2013 Calendar - Hoai Nam Photography featuring Tang Thanh Ha